Nederlandse Cellenbeton Vereniging

home page inhoudsopgave

Akoestisch beschouwd is cellenbeton interessant

Cellenbeton haakt positief in op de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid. Als voorbeeld de geluidswering van dak- en wandplaten van buiten naar binnen en omgekeerd voor de kwaliteitsklassen GB4/600.

omschrijving Ri (dB) voor de oktaven met middenfrequentie (Hz): geluidsisolatie Ra
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 dB(A)
massa circa 100 kg/m3 29 30 30 35 42 50 55 36
massa circa 150 kg/m3 31 32 34 40 48 55 60 40
massa circa 200 kg/m3 34 35 37 43 51 58 63 43
massa circa 250 kg/m3 36 37 39 45 53 59 64 45

Behalve dat zij een uitstekende geluidsisolator is, munt cellenbeton ook uit in geluidsabsorptie. Cellenbeton absorbeert geluiden en reduceert de zogeheten galmtijd. Eén van de redenen om cellenbeton toe te passen in machinefabrieken.

Voor het berekenen van de nagalmtijd kan men gebruikmaken van de absorptiecoëfficiënten in onderstaande tabel.

frequentie (Hz) 125 240 500 1.000 2.000
absorptiecoëfficiënt onbehandeld cellenbeton 0,08 0,10 0,14 0,16 0,20