Nederlandse Cellenbeton Vereniging

home page inhoudsopgave

Cellenbeton schept het ideale binnenklimaat

Klimaat is niet alleen een kwestie van temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en nog veel meer; het is ook een kwestie van beleven en ervaren. Behaaglijkheid laat zich moeilijk vangen in getallen, diagrammen of grafieken. Toch kan het binnenklimaat dat cellenbeton schept, worden onderbouwd. Bijvoorbeeld aan de hand van onderstaand diagram waarin de invloed van de gebouwmassa op het binnenklimaat tot uitdrukking is gebracht.

Faseverschuiving (uniek voor cellenbeton) draagt sterk bij aan het ideale binnenklimaat

Groot is het accumulerend vermogen van cellenbeton. In de praktijk betekent dit dat de invloed van wat zich buiten afspeelt, wordt vereffend. Als het buiten warm is, blijft het binnen koel; als het buiten koud is, behoudt het huis of gebouw zijn warmte. Begrippen hierbij zijn faseverschuiving en demping. Onderstaand diagram brengt het basisprincipe in beeld.