Nederlandse Cellenbeton Vereniging

home page inhoudsopgave

Hoe lang bestaat cellenbeton al?

Cellenbeton is al meer dan een eeuw oud. De idee komt uit Zweden waar men vanwege het klimaat behoefte had en heeft aan perfect isolerende huizen en gebouwen. Bovendien laat een licht bouwmateriaal zich gemakkelijk transporteren en ook dat was (en is) van belang in een land met grote afstanden.

Cellenbeton berust op een reeks uitvindingen met octrooien in respectievelijk 1880, 1914 en 1939. Tussentijds en daarna is het proces van totstandkoming verfijnd. Belangrijke jaartallen zijn daarbij 1924 en 1945. In Nederland startte men in 1953 met de fabricage van bouwblokken. Gewapende elementen volgden later.